Kỷ luật là sức mạnh đội ngũ

Tính kỷ luật trong một đội ngũ. Nhiều người nhắc đến tính kỷ luật thường nghĩ đến sự cứng nhắc, thiếu linh hoạt, thiêu rụi cá tính và không có chỗ cho sự khác biệt… do đó họ đặt tính kỷ luật trong góc của thái độ tiêu cực. Nhưng xin hãy nghĩ một cách khác. Quân đội không có tính kỷ luật sẽ ra sao? Ngay cả tổ chức Phật giáo nơi của sự từ bi hỉ xả cũng coi trọng đức tính kỷ luật nghiêm ngặt.

Thưa các bạn! Hai ví dụ tôi kể trên về những tổ chức lớn mạnh nhất của loài người chứng tỏ sự cần thiết tạo dựng một giá trị cốt lõi Kỷ luật nếu đội ngũ nào mong muốn xây dựng, phát triển và trường tồn.

Kỷ luật là sự rèn luyện giúp chúng ta tự sửa chữa, tạo khuôn nếp, tạo sự mạnh mẽ hoặc giúp chúng ta trở nên hoàn hảo hơn. Và thực ra, kỷ luật là một trong những thuộc tính tích cực nhất mà con người có được. Nhà triết học Erich Fromm từng nói: “Không có tính kỷ luật, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên chao đảo và thiếu tập trung. Nếu hành động của chúng ta tùy theo tâm trạng và ý thích của chúng ta thì tất cả những điều đó không hơn gì một thú tiêu khiển“. Ông còn nói rằng, chúng ta sẽ chẳng bao giờ trở nên xuất sắc nếu ta không thực hiện những điều chúng ta đặt ra, những mục tiêu mà chúng ta hướng tới với tinh thần kỷ luật tự giác cao.

Sưu tầm https://nguyenbatung.com