Loại visa

Hồ sơ yêu cầu

Lưu ý

Hồ sơ có thể yêu cầu thêm

Du lịch:

Cá nhân

- Hộ chiếu còn hạn sử dụng ít nhất 6 tháng so với ngày kết thúc tour + hộ chiếu cũ (nếucó)

- 1 hình khổ 5,5 x 5,5, nền phông trắng, mới chụp (3tháng)

- Hôn thú nếu đã có gia đình

- Hộ khẩu, photo nguyên cuốn

- Giấy phép kinh doanh + biên lai thuế 3 tháng gần nhất (nếu là chủ doanh nghiệp)

- Đơn nghỉ phép + HĐLĐ hoặc quyết định bổ nhiệm chức vụ (nếu không phải chủDN)

- Sổ tiết kiệm (xác nhận số dư) ít nhất 5.000USD và Chủ quyền nhà, đất (nếu có)

- Trẻ em đi theo phải có thêm khai sinh + giấy đồng ý của bố và mẹ và giấy nghỉ phép của trường đang học (nếu trong thời gian nghỉ hè hoặc Tết thì chỉ cần xác nhận học sinh của trường)

1/ Hồ sơ sao y công chứng

2/ Thời gian xét trong vòng 3 tuần.

3/ Tất cả khách đều phải lấy vân tay tại văn phòng VFS Tp.HCM

4/ Khai form và đặt lịch hẹn online.

5/ Thư mời + Khách sạn ở Anh

Giấy tờ chứng

minh người thân bên Anh

Du lịch: Công ty tài trợ

- Công văn gửi Lãnh sự quán thông báo đồng ý tài trợ cho nhân viên, khách hàng đại lý.

- Giấy phép kinh doanh + biên lai thuế 3 lần gần nhất + Sao kê giao dịch tài khoản 3 tháng gần nhất của công ty mời

- Hộ chiếu còn hạn sử dụng ít nhất 6 tháng so với ngày kết thúc tour + hộ chiếu cũ (nếucó)

- 1 hình khổ 4x6, nền phông trắng, mới chụp (3tháng)

- Hôn thú nếu đã có gia đình

- Hộ khẩu, photo nguyên cuốn

- Hợp đồng đại lý hoặc giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa công ty mời và khách hàng (đại lý)

- Giấy phép kinh doanh + biên lai thuế (nếu là chủ doanh nghiệp)

- Đơn xin nghỉ phép + HĐLĐ hoặc quyết định bổ nhiệm chức vụ (nếu không phải chủ Doanh nghiệp)

- Sổ tiết kiệm (xác nhận số dư) ít nhất 5.000USD và Chủ quyền nhà, đất (nếu có)

- Trẻ em đi theo phải có thêm khai sinh + giấy đồng ý của bố và mẹ và giấy nghỉ phép của trường đang học (nếu trong thời gian nghỉ hè hoặc Tết thì chỉ cần xác nhận học sinh của trường)

1/ Hồ sơ sao y công chứng

2/ Thời gian xét trong vòng 3 tuần.

3/ Tất cả khách đều phải lấy vân tay tại văn phòng VFS. 4/ Khai form và đặt lịch hẹn online.

5/ Thư mời + Khách sạn ở Anh

Giấy tờ chứng minh người thân bên Anh

Công tác: Nhân viên Công ty

- Hộ chiếu còn hạn sử dụng ít nhất 6 tháng so với ngày kết thúc tour + hộ chiếu cũ (nếu có)

- 1 hình khổ 4x6, nền phông trắng, mới chụp (3tháng)

- Hộ khẩu, photo nguyên cuốn

- Giấy phép kinh doanh + biên lai thuế 3 tháng gần nhất (nếu là chủ doanh nghiệp)

- Quyết định cử đi công tác + HĐLĐ hoặc quyết định bổ nhiệm chức vụ (nếu không phải chủ Doanh nghiệp)

1/ Hồ sơ sao y công chứng

2/ Thời gian xét trong vòng 3 tuần.

3/ Tất cả khách đều phải lấy vân tay tại văn phòng VFS. 4/ Khai form và đặt lịch hẹn online.

5/ Thư mời + Khách sạn ở Anh

- Giấy tờ chứng minh người thân bên Anh

- Chứng minh mối quan hệ giữa công ty ở Anh và công ty ở Việt Nam

- Sổ tiết kiệm ít nhất 5.000USD

Công tác: Theo thư mời từ Công ty khác

- Công văn gửi LSQ thông báo đồng ý tài trợ cho khách hàng.

- Giấy phép kinh doanh + biên lai thuế 3 lần gần nhất + Sao kê giao dịch tài khoản 3 tháng gần nhất của Công ty mời

- Hộ chiếu còn hạn sử dụng ít nhất 6 tháng so với ngày kết thúc tour + hộ chiếu cũ (nếu có)

- 1 hình khổ 4x6, nền phông trắng, mới chụp (3tháng)

- Hộ khẩu, photo nguyên cuốn

- Giấy phép kinh doanh + biên lai thuế 3 tháng gần nhất (nếu là chủ doanhnghiệp)

- Quyết định cử đi công tác + HĐLĐ hoặc quyết định bổ nhiệm chức vụ (nếu không phải chủ Doanh nghiệp)

- Hợp đồng đại lý hoặc giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa công ty mời và khách hàng (đại lý)

1/ Hồ sơ sao y công chứng

2/ Thời gian xét trong vòng 3 tuần.

3/ Tất cả khách đều phải lấy vân tay tại văn phòng VFS. 4/ Khai form và đặt lịch hẹn online.

5/ Thư mời + Khách sạn ở Anh

- Giấy tờ chứng minh người thân bên Anh

- Sổ tiết kiệm ít nhất 5.000USD

- Chứng minh mối quan hệ giữa công ty ở Anh và công ty ở Việt Nam

Hộ chiếu ngoại giao, công vu

-      Hộ chiếu Ngoại giao và hộ chiếu Công vụ vẫn xin visa:

+ 1 hình khổ 4x6, nền trắng, mới chụp (3 tháng)

+ Công hàm

+ Quyết định bổ nhiệm

+ Thư mời công tác

1/ Thời gian xét visa là 2 tuần 2/ Được nộp ở Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán

 

* Yêu cầu của Đại sứ quán và Lãnh sự quán có thể thay đổi tùy theo hồ sơ của từng khách và từng thời điểm cụ thể